Hangjongeren in de buurt, wat nu?

Hangjongeren in de buurt, wat nu?

We spraken met wijkagent Joost van Gool (33 jaar). Hij werkt sinds 2007 bij Politie Tilburg Binnenstad als thematisch wijkagent Jeugd. Samen met één andere collega is hij verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met jeugdoverlast in Tilburg. Kortom: dé persoon om onze brandende vragen over hangjongeren aan te stellen.

Met de deur in huis dan maar: Joost, vertel eens, wat zijn nou precies hangjongeren

Hangjongeren zijn jongeren die in een grote groep langdurig op een bepaalde plaats, uit het zicht, in de openbare ruimte verblijven. Op de hoek van de straat of op een pleintje bijvoorbeeld. Vaak zonder verkeerde bedoelingen, maar niet altijd. Ondanks de goede intentie van jongeren, grijpen buurtbewoners snel naar de telefoon om de politie te bellen. Mede omdat meldingen tegenwoordig anoniem en daardoor laagdrempeliger zijn.

Het is niet verboden dat jongeren op straat rondhangen. Maar overlast veroorzaken is wel strafbaar.

Is de hangjeugd groffer dan vroeger?

Ze zijn niet per se groffer, ze spreken wel meer met straattaal. Hierdoor zijn ze door mensen moeilijker te verstaan of te begrijpen. Ontzag voor de politie is er gelukkig nog steeds. Al vindt de jeugd dat in een groep vaak lastiger. Ze willen ‘cool’ zijn en niet ‘ja en amen’ zeggen tegen de politie.

Kan de politie iets doen?

Natuurlijk kan je de politie bellen. Ik als wijkagent treed in zo’n geval op als mediator tussen de buurtbewoners en de hangjongeren. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor iedereen. Dát is ook precies wat ik het leukst vind aan mijn werk. Meedenken met beide partijen en hierin de juiste balans vinden. Zo komt het weleens voor dat we bijvoorbeeld een prullenbak plaatsen op de ‘hangplek’ zodat de rommeloverlast vermindert. Of we verplaatsen een bankje om geluidsoverlast weg te nemen. In beide gevallen is de gemeente hierin uitvoerend.

Jongeren zijn pas strafbaar als ze overlast veroorzaken. Onder overlast wordt verstaan; vernieling, troep achterlaten en alcohol en drugs gebruiken op openbare plekken.

Wat kan je het beste doen als je overlast hebt van een vaste groep jongeren in jouw buurt?

Probeer in plaats van de telefoon te pakken en de politie te bellen, de jongeren eens te peilen en simpelweg het gesprek met ze aan te gaan. Vaak zijn het jongeren die buiten chillen met vrienden en zich van geen kwaad bewust zijn.

Probeer eens in te schatten om wat voor groep jeugd het gaat. Zijn ze aanspreekbaar? Tast het eens af met een begroeting. Blijf niet te lang met frustraties lopen en probeer in een vroeg stadium het contact met de jongeren te leggen. Vorm vooral geen front tegen ze met andere buurtbewoners. Dit werkt averechts. Geef rustig aan wat je onprettig vindt en neem bijvoorbeeld een vuilniszak mee. In de meeste gevallen zijn de jongeren bereidwillig genoeg om hun rommel op te ruimen als je daarnaar vraagt. In ruil daarvoor kun je aanbieden om de zak te laten staan, die jij vervolgens opruimt.

Wil je meer weten? Op deze pagina over hangjongeren van de Politie vind je er alles over.

Vond je dit interview leuk en interessant? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Bij ons Thuis. Hierin delen we 1 x per maand de beste verhalen van en voor jou, binnen het thema wonen en veiligheid. De onderwerpen kiezen we samen met jou. Een mix met ervaringen, tips, interviews en achtergronden in tekst en beeld.